Personvernerklæring

Personvernerklæring for Penshop Europe B.V.

 

Om personvernerklæringen vår

Penshop Europe B.V. bryr seg om personvernet ditt. Og derfor behandler vi bare opplysninger som vi trenger for (å forbedre) tjenestene vi tilbyr og er varsomme når vi bruker informasjonen vi har samlet om deg og hvordan du bruker tjenestene våre. Vi vil aldri la utenforstående få kommersiell tilgang til dataene våre. Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av nettsiden og de tjenestene som tilbys der av Penshop Europe B.V. Disse vilkårene tro i kraft den 21/2-2020. Når det publiseres en nyere versjon, vil de gamle vilkårene automatisk bli ugyldige. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler, hva vi bruker dem til, når de eventuelt deles med andre, og hvem disse er. Vi forklarer også hvordan vi lagrer dataene dine, hvordan vi beskytter dem mot misbruk og hvilke rettigheter du har i forhold til de personopplysningene du har gitt oss. Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen vår, ber vi deg kontakte vår personvernansvarlige - du finner kontaktopplysningene nederst i denne erklæringen.

 

Om behandling av personopplysninger

Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi (ber andre om å) lagrer dem, hvilken type sikkerhet vi bygger inn og hvem som har tilgang til opplysningene.

 

Nettlagringsprogramvare

 

Magento

Nettbutikken vår er bygget på en programvare som heter Magento. Personopplysningene du gir oss for å kunne bruke tjenestene vi tilbyr, deler vi med dem. Magento har tilgang til personopplysningene dine for å kunne gi oss teknisk support, og de vil aldri bruke disse opplysningene til noe annet formål. Avtalen vi har med Magento, slår fast at Magento er forpliktet til å treffe adekvate sikkerhetstiltak. Magento bruker informasjonskapsler (cookies) for å samle teknisk informasjon om hvordan du bruker programvaren, det bli ikke samlet eller lagret personlig opplysninger.

 

Nett-hosting

 

Hipex

Vi kjøper nett-hosting og e-post tjenester fra Hipex. Hipex behandler personopplysninger på våre vegne og har ingen egen interesse av opplysningene om deg. Med de kan samle metadata om bruken av tjenestene som tilbys. Dette er ikke personrelaterte data. Hipex har innført adekvate tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre tap og uautorisert bruk av personopplysningene dine. Avtalen binder Hipex til konfidensialitet.

 

Vi bruker Hipex for de vanlige forretnings e-postene våre. Hipex har også innført tekniske og organisatoriske tiltak for så langt det går å hindre misbruk, tap og ødeleggelse av både dine og våre data. Hipex har ikke tilgang til e-post kontoen vår og vi behandler all vår e-post korrespondanse konfidensielt.

 

Betalingsformidlere

 

MultiSafepay

Transaksjonene i nettbutikken vår (eller deler av dem) håndteres av MultiSafepay-plattformen. MultiSafepay behandler navnet og adressen din samt betalingsopplysningene dine, som bankkontoen eller kredittkortnummeret. MultiSafepay har truffet adekvate tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. MultiSafepay forbeholder seg retten til å bruke personopplysningene dine for å forbedre tjenestene de tilbyr og å dele dem (anonymisert) med tredjeparter til dette formål. Garantiene som gis ovenfor om beskyttelse av personopplysningene dine gjelder tilsvarende for de av MultiSafepays tjenester som gjennomføres av tredjeparter. MultiSafepay beholder ikke opplysningene om deg lenger enn det loven tillater.

 

Vurderinger

 

Feedback Company

Vi samler vurderinger via Feedback Company-plattformen. Hvis du gjør en vurdering en via Feedback Company, vil de be deg om å oppgi navnet, adressen og e-post adressen din. Feedback Company deler disse dataene med oss, så vi kan koble dem til ordren din. Feedback Company publiserer også navnet og adressen din på sin egen nettside. Vurderingen du gjør vises også på Penshops egen nettside. I noen tilfeller kan det hende at Feedback Company tar kontakt og ber deg utdype vurderingen du ga. Hvis vi inviterer deg til å gjøre en vurdering, vil vi dele navnet og e-post adressen din samt ordreopplysninger med Feedback Company. De bruker disse opplysningene utelukkende for å anmode deg om å gjøre en vurdering. MultiSafepay har truffet adekvate tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Feedback Company forbeholder seg retten til å gjøre bruk av tredjeparter for å kunne levere tjenesten og vi har gitt Feedback Company en slik tillatelse. Garantiene som gis ovenfor om beskyttelse av personopplysningene dine gjelder tilsvarende for de av MultiSafepays tjenester som gjennomføres av tredjeparter.

 

Forsendelse og logistikk

Hvis du legger inn en bestilling hos oss, er det vår oppgave at pakken kommer fram til deg. Vi bruker forskjellige speditører for leveransene våre. Og det er helt nødvendig at vi deler navnet og adressen din med dem. Disse opplysningene brukes bare for å kunne gjennomføre avtalen. I tilfelle en speditør bruker underleverandører for sine tjenester, vil det være nødvendig å dele opplysningene med dem også.

 

Fakturering og bokføring

 

Exact

For å oppdatere administrasjon og bokføring bruker vi tjenester fra Exact. Vi deler navnet, adressen og bestillingen din med dem. Disse opplysningene brukes for fakturering. Personopplysningene dine overføres og lagres sikkert. Exact er bundet til konfidensialitet og behandler dataene dine tilsvarende. Exact bruker ikke personopplysninger til noe annet formål enn det som beskrives ovenfor.

 

Formålet med databehandlingen

 

Generelt om formålet

Vi bruker personopplysningene dine utelukkende i forbindelse med tjenestene vi tilbyr. Det innebærer at formålet med behandlingen alltid vil stå i direkte sammenheng med bestillingen du har gjort hos oss. Utover dette vil vi bruke opplysningene om deg til (målrettet) markedsføring dersom du har gitt oss tillatelse. På den måten kan vi forbedre erfaringen du har med nettsiden vår. Hvis du deler opplysninger med oss og vi senere bruker dem til å kontakte deg, vil vi uttrykkelig be deg om tillatelse til å gjøre dette - med mindre det skjer etter ønske fra deg. Opplysningene dine deles eller selges ikke til tredjeparter uten begrunnelse. Men hvis du har akseptert at vi setter informasjonskapsler i enheten din, vil opplysningene om deg brukes til å vise deg relevante annonser. Alle tredjeparter er bundet til konfidensialitet gjennom avtalen med oss, en ed eller et juridisk krav.

 

Automatisk datainnsamling

Noen data samles automatisk på nettsidene våre og behandles for at vi skal kunne forbedre tilbudet vi gir deg. Slike data (f.eks. IP-adressen din, nettleseren og operativsystemet) er ikke personopplysninger.

 

 

Medvirkning til etterforskning av skatte- og kriminelle forhold

I enkelte tilfeller kan Penshop Europe B.V. være pålagt ved lov å gi myndighetene opplysninger i forbindelse med etterforskning av skattesaker / kriminelle forhold. I så fall vil vi dele opplysningene vi har, men i så begrenset omfang som loven gir mulighet for.

 

Oppbevaringstid

Vi beholder opplysningene om deg så lenge du er kunde hos oss. Det innebærer at vi beholder kundeprofilen din til du selv indikerer at du ikke lenger er interessert i tjenestene våre. En slik informasjon vil behandles som en søknad "om å bli glemt". Gjeldende regelverk pålegger oss å oppbevare fakturaer med (person-) opplysninger om deg i et visst antall år, og vi vil etterkomme dette pålegget. I denne fristen vil våre ansatte ikke ha tilgang til kundeprofilen din eller dokumenter som ble opprettet i forbindelse med kundeforholdet ditt.

 

Dine rettigheter

Iht. nederlandsk og europeisk lov har du rettigheter hva angår vår bruk av opplysningene vi samler om deg. Nedenfor finner du en forklaring på hvilke rettigheter det dreier seg om og hvordan du kan gjøre bruk av dem. For å unngå misbruk vil vi alltid bare sende utdrag og kopier av personopplysningene dine til den e-post adressen du allerede har gitt oss. Hvis du ønsker å motta opplysninger på en annen e-post adresse eller med vanlig post, vil vi be deg fremlegge et identitetsbevis. Du vil motta alle utdrag og kopier av data i det maskinlesbare formatet vi bruker i våre systemer. Du kan når som helst sende en klage til Datatilsynet hvis du mener at vi har brukt personopplysningene dine på feil måte.

 

Rett til innsyn

Du har til enhver tid rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler (eller ber andre om å behandle) og som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår personvern-ansvarlige. Du vil få svar på forespørselen innen 30 dager. Hvis forespørselen godkjennes, vil du få en kopi av alle lagrede data sendt til den e-post adressen du har gitt oss. Du får en oversikt over hvem som har dataene og i hvilken kategori de er lagret.

 

Rett til å rette

Du har til enhver tid rett til å korrigere opplysningene vi behandler (eller ber andre om å behandle) og som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår personvern-ansvarlige. Du vil få svar på forespørselen innen 30 dager. Hvis forespørselen godkjennes, vil du få tilsendt en bekreftelse på at opplysningene er rettet på den e-post adressen du har gitt oss.

 

Rett til begrenset behandling

Du har til enhver tid rett til å begrense behandlingen vår (eller andres behandling på våre vegne) av opplysninger om din person som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår personvern-ansvarlige. Du vil få svar på forespørselen innen 30 dager. Hvis forespørselen godkjennes, vil du få en bekreftelse på den e-post adressen du har gitt oss, som fastslår at dataene ikke vil behandles før du igjen gir ditt samtykke.

 

Rett til dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til å kreve at opplysningene som vi behandler (eller som andre behandler på våre vegne) om din person som kan spores tilbake til deg, skal kunne behandles av andre. Du kan sende en forespørsel om dette til vår personvern-ansvarlige. Du vil få svar på forespørselen innen 30 dager. Hvis forespørselen godkjennes, vil du få tilsendt utdrag eller kopier av alle data vi har behandlet eller som har blitt behandlet av tredjeparter etter instruks fra oss, til den e-post adressen du har gitt oss. Dette vil sannsynligvis samtidig innebære at vi ikke kan fortsette våre tjenester, siden sikker datatransfer ikke lenger vil kunne garanteres.

 

Rett til innsigelse og andre rettigheter

Du har rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine som gjøres av eller på oppdrag fra Penshop Europe B.V.. Hvis du reiser innsigelser, vil vi umiddelbart stanse behandlingen av opplysningene mens saken tas hånd om. Hvis innsigelsene dine er korrekte, vil du få tilgang til utdrag og/eller kopier av dataene en som vi (eller andre, på oppdrag fra oss) behandler og så stanse behandlingen umiddelbart. Du har også rett til å nekte automatisk behandling eller profilering av opplysningene dine. Vår behandling av personopplysninger innebærer ingen tilfeller der denne rettigheten kommer til anvendelse. Men hvis du føler at dette er tilfelle, ber vi deg kontakte vår personvern-ansvarlige.

 

Informasjonskapsler

 

Google Analytics

Det amerikanske foretaket Google bruker siden vår til å sette informasjonskapsler (cookies) som en del av sin "Analytics" service. Vi bruker denne tjenesten for å holde rede på og logge antall besøkende på nettsiden vår. Gjeldende lover og regler kan kreve at denne leverandøren gir tilgang til opplysningene. Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettleseren din og deler disse opplysningene med Google. Google kan tolke denne informasjonen i sammenheng med andre data og på den måten kartlegge dine bevegelser på internet. Google bruker denne informasjonen for å kunne tilby målrettet reklame (Adwords) og andre tjenester og produkter fra Google.

 

Tredjepartskapsler

I tilfeller der en tredjepartsløsning bruker informasjonskapsler, fremgår det av denne personvernerklæringen.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i personvernerklæringen vår.  Du finner alltid en oppdatert versjon på denne nettsiden. Hvis en ny personvernerklæring påvirker måten vi behandler allerede lagrede opplysninger om deg, vil du motta en e-post med informasjon om dette.

 

Kontakt

Penshop Europe B.V.

De Prinsenhof 1.03

4004 LN  Tiel

Nederland

+31(0)85-4012699

[email protected]